ارائه خدمات مطالعاتی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی

خدمات تحقیقات بازار و مشاوره در حوزه‌های زنجیره تامین، بهینه‌سازی فرآیندها، قیمت­‌گذاری، بازاریابی  و فروش

تولید محتوا و ارائه متون آموزشی و کاربردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، کسب‌وکار و بنگاه‌ها